NYHET: PANDEMILAG på remiss! Utkast på Pandemilag för cov*d-19 skickas på remiss – en “tillfällig” lag (1,5 år) för att “förhindra smittspridning av cov*d-19 med mer träffsäkra åtgärder”. Denna lag kommer starkt att begränsa våra möjligheter att träffas, fira högtider, ha fester, demonstrera, vara i stora grupper, resa och gå på teater och konserter etc. Den skulle gälla i 1,5 år, men det är precis samma som att införa en ny lag. Detta medför oundvikligen en enorm begränsning av vår frihet – helt i händerna på regeringen – för en virusinfektion med 99,x procents överlevnad som vi kan hantera väl idag, med såväl korrekta medicinska åtgärder och förebyggande insatser med bland annat näringsämnen. Har de fått hjärnspöken på Socialdepartementet?

OBS! remisstiden går ut den 23 december. Alltså är sista dag för inlämnande av opposition mot detta fredagen den 18 december. De ger alltså oss i allmänheten 8 dagar på oss att opponera mot total nedskärning av vår frihet… Märkligt agerande.

Ur pressmeddelande från Socialdepartementet den 09 december 2020:

“Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Det kan till exempel handla om begränsning av antalet besökare, öppettider eller som yttersta åtgärd nedstängning av vissa verksamheter.”

Pandemin kommer pågå under lång tid framöver. Det behövs en lagstiftning för att kunna genomföra mer träffsäkra smittskyddsåtgärder likväl som möjligheten att införa mer långtgående begränsningar, säger socialminister Lena Hallengren.

Verksamheter som ska  omfattas av lagen är:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet
  • handelsplatser
  • kollektivtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Det föreslås också en möjlighet att begränsa människors rätt att vistas på allmän plats samt hur stort ett sällskap får vara. Det kan handla om torg, badplatser, parker eller liknande. Regeringen kan även ge kommunerna rätt att besluta om förbud om att vistas på en särskild plats.

För mycket allvarliga lägen föreslås möjlighet att besluta om mer långtgående åtgärder för att förhindra trängsel. Det kan handla om nedstängning av till exempel butiker, kollektivtrafik eller shoppingcentrum.

Det är viktigt att riksdagens inflytande värnas, beslut om nedstängning och begränsningar av tillträde till allmän plats ska därför underställas riksdagens prövning inom en månad.” (slutciterat)

Covid-cirkus hot mot mänsklig frihet

Nu kommer förslag på att blixtinsätta en lag – som allvarligt kommer att begränsa våra möjligheter att resa, träffas, arbeta, samverka, umgås i större grupper som fira högtider, festligheter som större middagar med mera. Vi kommer inte kunna gå ut på gator och torg för att uttrycka vår vilja och demonstrera. Lagen begränsar vår möjlighet att leva – på ett sätt som inte är överblickbart eller går att förutse nu. Det kommer inte gå att leva ett liv i frihet. Livet kommer aldrig mer att bli som förut om vi tillåter att denna “Pandemilag” införs.

Pandemilagen kommer också att användas som ursäkt för att tvinga på oss genoccin, detta nya oprövade, experimentella RNA-vaccin. (Det är inte ett vanligt vacc*n för det är helt ny princip: RNA-medierat och baserat på genmodifiering, nanoteknik etc så lämplig beteckning är “Genoccin”.) För tar du inte detta experimentvaccin annat kan du glömma att resa eller röra dig i offentliga miljöer. Så ett indirekt tvång vill de införa i en “tillfällig lag”. Som skulle gälla ett och ett halvt år, men i praktiken innebär det att en ny lag införs. Punkt. För infektionssjukdomar grasserar alltid, och ännu har det inte slagit ut världsbefolkningen, snarare tvärtom.

Varför – när det och inte är signifikant fler döda under 2020 än vart år under 2000-talet? Cov*d-l9 klassas som en medelsvår influensa och den har 99,x procents överlevnad. Allvarligt givetvis för en del av de som drabbats, och lång rehabilitering för en del – men idag vet vi mer och all läkning kan gå fortare. Sjuktiden på IVA är halverad för man sätter in starka propplösande medel med en gång. Samt att Sjukvården använder inte längre kuvöser, för den insatsen i våras gav dödstal på 90 procent.

Vi kan hantera denna v*rusinfektion nu. Vi behöver inte dessa diktatoriska fasoner som införs “för vårt eget bästa”. Och denna frihetsberövningen kommer inte att tas bort… Nästa år kommer väl en Cov*d-21 och så kan man hålla igång denna vansinniga Covid-cirkus i flera år och förstöra livet för majoriteten av alla människor.

Pandemi-valsen

Är det någon som på allvar tror att denna “pandemilag” kommer vara tillfällig? Vi har ju inte ens en pandemi, WHO har tagit bort den beteckningen och kallar det för ett “globalt utbrott av Cov*d-l9. Så att kalla det pandemi när inte signifikant fler kommer att ha dött i år än tidigare år är otroligt. Det är en storm i vattenglas för något som kan hanteras mycket bättre – om syftet är att göra folk friska.

Så är det fler än jag som undrar vad syftet egentligen är med denna iscensatta Covid-cirkus? Resultatet kan vi se tydligt med konkurser och massarbetslöshet, främst för små- och mellanföretagare. Samt att de ska tvinga på oss ett experimentallt och extremt dåligt testat och utvärderat RNA-vaccin. Det är baserat på helt nya principer, genmodifiering och nanoteknologi och är ett genoccin.

Resultatet kommer också att bli att Läkemedelsindustrin tjänar enorma belopp på detta extremt dåligt utvärderade Covid-genoccin, utan att ha något som helst ansvar. Det hela bekostas av våra skattepengar, så allt detta som ska bestämmas över våra huvuden gör oss till förlorare oavsett. Vi riskerar att förlora våra arbeten, inkomster, hälsan och samtidigt väntas vi finansiera kalaset. Tror de vi är födda igår? Tror de att den svenska befolkningen är dumma i huvudet?

WHO tog i somras bort beteckningen “Pandemi” och kallade det för ett “globalt utbrott av Cov*d-l9. Men nu kallar WHO åter det för en “pandemi” på sin hemsida, och pandemi betyder infektionssjukdom som är spridd över hela jorden. OBS! Dock säger det ingenting om farlighet och dödlighet, i den av WHO ändrade definitionen från 2010.

.

Frivillig vaccinering?

Folk hävdar att denna covid-vaccination är frivilligt. Att det inte finns något tvång. Men vad innebär denna framrusade “Pandemilag” om inte möjlighet att bestämma att alla som vill röra sig i samhället eller resa ska injiceras med experimentellt Cov*d genoccin? Sveriges vaccinationskoordinator Rickard Bergström säger att 5 miljoner svenska ska vara “vaccinerade” till sommaren 2021. Utan att ha säkerhetsstudier eller veta långtidseffekter – hur tänker de egentligen?

Jag har just läst instruktionsmanualen för Pfizers genoccin, och vad jag som immunolog kan bedöma så kommer detta att slå ut våra immunförsvar på sikt. Det är allt från någon månad till ett halvår eller ett år beroende på vår hälsostatus. Vilket är samma som en dödsdom. Inte konstigt att de rusar fram ett “vaccin*n” och tillåts hoppa över både säkerhetsstudier, toxicitet och långtidseffekter.

Detta är medicinskt helt oacceptabelt.

Det är dags att ta kontakt med skickliga advokater, för nu ska folkets frihetsberövas på mycket svaga grunder. Gör vi inget nu har vi ett HELT annat sorts samhälle i mitten av 2021 – och det tror jag ingen av er önskar er… Och våra chanser att opponera är just vad som Pandemilagen vill strypa.
Snart kommer min insamling för underskrifter mot den planerade massvaccineringen med detta experimentella Genoccin.

Det är viktigt att agera kraftfullt nu, så tänk till. Diktaturiska fasoner rullas ut som en röd matta, mjuk o mysig för att “hjälpa oss”… Knappast.

Tänk om, tänk nytt, gör nytt!

Dr Sanna Ehdin, PhD, Immunolog, författare och folkhälsoupplysare