Svenska folket ger sin syn på Pandemilagen och otestat Cov*d-l9 Vacc*n vid Namninsamlingen, och här har jag samlar en del av dem. Det är härligt upplyftande läsning! Det finns en styrka och vilja vårt land som strålar igenom alla kommentarerna. Vi har kanske en kris, men vi kan lösa det – och ännu mer begränsningar och förlamande rädsla och stopp är INTE lösningen. Så hanterar regeringen verkligen detta på rätt sätt?

Socialdepartementet har hotat om att ”införa mer långtgående begränsningar”, och vad är det om inte utegångsförbud och husarrest, nerslängda arbetsplatser och studieställen? Det ska bestämmas av en regering som inte kan hållas ansvariga för sina beslut?!? För det har de själva beslutat, att statstjänstemän inte kan ställas till svars. Fint. Not.

Den ”pandemilag” som regeringen nu försöker rusa igenom strider mot svensk grundlag, då den så allvarligt kommer att frihetsberöva Sveriges befolkning. 

.

Den föreslagna pandemilagen hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet, rörelsefrihet och yttrandefrihet och är ett hot om total nedstängning. Så här tycker Svenska folket om detta, är är några av alla de många hundratals kommentarer som finns kommentarer från just nu 15 440 underskrifter för Namnsinsamlingen mot Pandemilagen och otestat Cov*d-l9 vacc*n

Namninsamling respons:

Det är vår mänskliga rättighet att själv bestämma över våra kroppar o vårt liv!! Vi har en fungerande grundlag!!

Jag ser att våra fri och rättigheter håller på att tas ifrån oss och det är en framtid som jag inte vill ha, för varken mina barn eller barnbarn. Detta är ingen pandemi, detta är början till ett kontrollsamhälle. Ekonomin har även kommit fram till skuldmättnads gränsen.

Jag tog svininfluensa sprutan och har haft problem med sviter efter den. Jag kan inte späda på mer. Jag är egenföretagare och kan inte bli sjukare. Det måste finnas underlag för vaccination innan jag kan ta det.

Jag skriver under för att det finns inte dokumenterat bevis på att vaccin Covid-19 är utprovat enligt alla regler. Efter att det har dokumenterats ska resultatet publiceras offentligt.

Det behövs en gedigen utredning som ser över förloppet av viruset cov-sars 2 och alla åtgärder som satts in innan nya lagar eller vaccin tillåts. Om dödsantalet varit så högt att vi tvingats testa åtgärder så hade det varit acceptabelt men inte nu. Öka kapaciteten på vården, se till att det finns ordentligt skydd för riskgrupper. Låt resten av befolkningen leva så normalt som möjligt.

Tvång och begränsningar av folkets frihet går emot vad vi alltid haft i Sverige.
Begränsningar har redan förstört så många människoliv.

I am signing because every new medical device need proper time to be tested and because I suspect that pharmaceutical companies are behind this agenda of rushing unsafe vaccines through.

Det har inte dött fler detta år än snittet för hela 2000- talet. 2002 toppar fortfarande den listan. Hur kan man då motivera en sådan här pandemilag. När det inte finns några grunder.

Regeringen har inte rätt att inskränka på vår frihet. All makt utgår ifrån folket!

Jag skriver under pga att det borde vara olagligt att friskriva sig från biverkningar vad gäller vaccin och dessutom ska det inte vara gratis utan får bekostas av den som önskar ta detta.

Det har gått för långt när våra demokratiska rättigheter hotas och ett helt land stängs ned med ekonomisk ruin för många och arbetslöshet. Den psykiska och fysiska hälsan hotas Framförallt barnen och de äldre far illa av detta.

Vill inte vara en av dem som säger att jag inte visste, när detta uppenbara brott mot mänskliga rättigheter är känt för alla. Viktigt att alla involverade ställs inför rätta. Även skattefinansierad media som med partisk och osaklig rapportering medverkar till masspsykos. Jag godkänner inte makthavares nuvarande hantering av Covid-19.

Jag skriver under för att skydda mina rättigheter enligt svensk Grundlag.

.

Det behövs fler som du Sanna! Detta är superviktigt att vare enskild svensk tar sitt fulla ansvar vare sig man är för eller emot vaccin. ALLA måste kunna samarbeta som en enhet för att behålla Sverige starkt, friskt och stabilt.

Pandemilagen känns som ett desperat försök att styra varje enskild svensk invånare till att tvingas ta ett vaccin som inte prövats under adekvat tid.

Jag värnar om min fria vilja och jag vägrar att tvingas till restriktioner och vaccinationer.

Denna “tillfälliga “lag är indirekt ett tvång som begränsar våra rättigheter till att leva i liv i frihet i ett demokratiskt land.

Viktigt att stanna upp just nu.. och se vad som händer. En sak är säker att detta gått för långt!

Vaccin maste testas under lang tid. Detta ar en for snabb resa. Vi vet inget om genvaccinens verkan pa manniskor, folk skrams till att ta dem.

Vi ska ha våra mänskliga rättigheter kvar.

Tack du är sååå stark! Vi är så hjärntvättade… Vi håller på att vakna upp och tack för din del i detta!

Detta vaccin och Sverige hantering av situationen bryter mot Nurnbergkodexen och mänsklig rättighet! Detta är ett experiment mot mänskligheten och man får inte agera så som man agerar i modern värld! Man ska inte heller som regering eller stadsminister slösa med skattemedel till fördel av stora pharmabolag! Man ska inte ljuga om att vaccin är gratis så man har köpt in vaccin med skattemedel Det är inte gratis!

Min kropp, mitt val.

Jag är emot vaccination i allmänt och definitivt dessa som ej finns tillräckligt med forskning bakom.

Min mamma tog aldrig något influensavaccin hon intog D- vitamin. Hon fick aldrig ngn influensa. Jag har aldrig tagit något vaccin. Detta vaccin som tagits fram i rekordfart vill jag inte ta.

Vaccination med de nya Covid-19 vaccinerna är ett vågspel . Riskerna är inte tillräckligt kartlagda. Dessutom är adjuvansmedel som aluminium toxiska och sjukdomsframkallande. En förebyggande strategi med vitamin D, C, samt zink saknas i regeringens plan.

Jag håller med om det som Sanna har skrivit. Jag vill inte ha någon pandemilag eller ett osäkert och giftigt vaccin.

Jag skriver under då jag värnar om fortsatt demokrati!

Demokrati, frihet och god hälsa är livsavgörande. Vi ska inte orsaka fler sjukdomar, skador eller dödsfall genom onödiga Corona-restriktioner och ej ordentligt testade, troligen farliga vacciner.

Pandemilagen lagen skulle ge Staten rätt att bestämma över mitt hem!

Vad jag har förstått så finns det medicin som både förhindrar och botar Covid 19, men i Sverige är den förbjuden att användas på människor. Så förutom att det är noll propaganda för att vi ska stärka vårt immunförsvar, så är förebyggande och botande medicin förbjudet.

Jag skriver på för att protestera mot all snedvriden skrämselpropaganda angående covid 19 och framför allt mot att vaccin forseras fram utan att ha hunnit kontrolleras klart och att inga tillverkare eller regering/myndighet tydligen ska kunna hållas skyldiga för ev. svåra biverkningar/dödsfall, till följd av detta.

Jag skriver under för att jag tycker att människor ska ha hälsofrihet. Rätt att välja själv vilken sorts behandling och vilka vacciner jag vill ha och när.

Jag är trött på statens tyranni och kontroll. Det är dags för förändring! Är det här världen våra barn ska leva i?

Jag vägrar låta mig underkastas något genoccin som stora internationella läkemedelsföretag kokat ihop och dessutom vägrar ta ansvar för.

Jag vill bestämma över min kropp själv. Vad som ska tillföras den och vad jag inte vill ska tillföras i min kropp. Och om jag vill ha något i min kropp så ska det garanterat vara säkert. Läkemedelsindustrin ska leverera så säkra vacciner att de kan stå upp för den, genom att säga: om det blir biverkningar så betalar vi vad det kostar för den som det drabbar.

Mer energi i farsdagspresent_ Ge bort endast den bästa näringen

Detta är inte och har aldrig varit någon pandemi.

Det strider mot min vilja att ta in gifter i min kropp. Det strider mot grundlagen.

Restriktionerna ska stoppas då de är helt i orimlig proportion till denna corona-influensa. Restriktionerna skadar så oerhört mycket mer än denna influensa. Vi vill inte ha en kraschad ekonomi och människor som lider skada av detta.

Brott mot mänskligheten.

Att en “Pandemilag” strider mot Svensk Grundlag om rätten till friheten och rättigheten av val. Att skattepengar ska läggas på att stärka folkhälsa och höja immunförsvaret genom att inspirera och undervisa i hälsofrämjande livsstil. Att om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” .

Alla lögner avseende pandemin.

Jag har gjort 300 timmar research på den såkallade pandemin. Uppfinnaren av det såkallade PCR-testet, Kary Mullis, säger att det INTE ska användas för att teta infektioner. Plus, DNA-förändrande vacciner som inte ens testats på djur, vilken skandal!

Jag anser att hanteringen av Corona situationen är felaktig. Felaktig eftersom statistik inte visar förhöjd dödlighet i Sverige, felaktig då PCR tester har många felkällor bland annat att själva testningen på personen i många fall utförs som självtest. Hur säkert är det?

JAG VILL HA FRIHET

Vaccination ska vara frivillig. Och vaccin ska vara väl beprövat och testat. Se på alla biverkningar av t ex svininfluensavaccinet. Och tycker det är horribelt att politiker och media blåser upp, och sätter skräck i människor som nu görs. Fruktansvärt maktmissbruk!!

Jobbar i vården sedan 40 år. Det finns inte så många covidfall som blir svårt sjuka och behöver läkarvård. Vi har underdödlighet i jämförelse med de senaste 10 åren. Vi vill få fram sanningen. Man skall bestämma själv om man vill ha vaccin eller inte. Vi har yttrandefrihet. Det censureras allt mer.

Vi värnar om våra svenska traditioner.
Demokrati är en av de viktigaste, som
sträcker sig många tusentals år tillbaka.

Vill inte bli förgiftat, vill leva i frihet

Jag vill ha kvar mina och alla Sveriges medborgares rättigheter till våra humana och demokratiska rättigheter! Ändras lagen så kommer den absolut inte ändras tillbaka!

För våra mänskliga rättigheter️

Detta lagförslag strider emot de mänskliga rättigheterna. Grundlagsändringar som innebär inskränkande av människors frihet får inte ske utan folkomröstning. Detta för att eliminera att beslut tas på känslomässiga eller korrupta grunder.

Jag är en fri människa, och gör mina egna val i livet . PUNKT.

Nu vänder vi detta kaotiska år 2020 till något positivt, tar med oss lärdomar och satsar för fullt på att stärka immunförsvaret, ta Friskmedel och sätta fokus på det friska – så att det kan växa och expandera. Tack för att ni är med och stöttar! Dr Sanna Ehdin (första kommentaren 2020-12-12)

Skriv på Namnsinsamlingen mot Pandemilagen och otestat Cov*d-l9 vacc*n här! OBS! viktigt att du får ett bekräftelsemejlet som du svarar på. Om du inte svarar är du inte med på listan, får du inte bekräftelsemejlet kanske du har stavat fel på din mejl. Skriv under igen i så fall.

Läs fler kommentarer här.