Vi gör nu en namninsamling för att stoppa att den ”Pandemilag” som Regeringen nu försöker rusa igenom, för det strider mot Svensk Grundlag att så allvarligt frihetsberöva de svenska medborgarna. Bakgrunden är även ett växande missnöje i Sverige med hur regeringen hanterat Covid-krisen. Dr Sanna Ehdins öppna brev den 8/12 2020 till statsminister Stefan Löfven och Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten, FHM, blev viral på sociala media i veckan och det positiva gensvaret var massivt. En lavin har startat – och nu samlas vi för att förändra!

Vi kräver att inga doser av det experimentella Covid-l9 vaccinet ska köpas in förrän alla säkerhetstester och långtidstester gjorts, samt att läkemedelsindustrin ska vara ekonomiskt ansvariga för den vaccinprodukt de säljer. Läkemedelsindustrin ska kunna stämmas och betala skadestånd om deras produkt ger skador, handikapp eller död. För det är våra skattepengar som finansierar inköpet – det finns inget ”gratis” vaccin.

OBS vi vill poängtera att gruppen inte är emot vaccin i största allmänhet och som idé. Detta gäller enbart den nya experimentella Cov*d-l9 genoccinet. Det viktigaste är att vacc*n är säkra, säkerhetstestade etc., och även att producenten har ansvar för sin produkt – och det är inte fallet här, tvärtom. Cov*d-influensan är givetvis verklig och vi kräver för mer pengar till akutidsjukvård och förebyggande samt hjälp med snabbare rehabilitering (se punkt 9 och 10).

Var med och skapa en positiv utvecklingen i ett kritiskt skede i Sverige. Skriv på med ditt namn här!

 

Skäl till namninsamlingen:

1. Stoppa Pandemi-lagen

En svensk Pandemi-lag hotar våra grundläggande fri- och rättigheter, såsom vår mötesfrihet, rörelsefrihet och är ett hot om total nerstängning. Detta går emot den Svenska Grundlagen, och det är inte ok att panikinstifta denna lag. Det gäller speciellt för en virussjukdom som vi och sjukvården nu kan hantera, och som endast bidragit till knappt fem procent av totala dödligheten under 2020, det år som haft lägst dödlighet de senaste tio åren. Det låter inte som att landet är lamslaget i en allvarlig pandemi… Varför denna plötsliga hets och stress? Läs om Pandemilagen här.

Vi svenskar behöver ingen pandemilag, vi behöver ansvariga politiker som ser till att lyssna på logik, förnuft och sann forskning – inte köpt forskning. Vi behöver folkledare som vågar gå emot de negativa, förlamande rädsloströmmarna i världen, för de leder oss inte åt rätt håll. Vi säger ett kraftfullt NEJ till en Pandemilag.

2. Noll ansvar för läkemedelsindustrin

Läkemedelsindustrin är helt ansvarsbefriade för detta ”Covid-l9 vaccin” – så om du blir långtidssjuk och handikappad, oförmögen att arbeta eller ta hand om dina barn, eller om du dör får du ingen ersättning. Du står själv och får lösa det. Hur i all världen kan vi köpa in något som tillverkaren inte själv tar ansvar för? Det är helt oacceptabelt.

Nu säger en av ministrarna i Löfvens regering att svenska Staten tar kostnaderna – med det är våra skattepengar! Vi ska både betala för dyrt experimentvaccin och själva stå för kostnaderna om skador uppstår. Detta är helt oacceptabelt.  Läkemedelsindustrin beräknas tjäna över 1000 miljarder dollar globalt för detta – och har själva noll ansvar för sin produkt?! Tror de att vi är dumma i huvudet? 

3. FDA redogör för 21 risker inkl dödsfall

Läckta dokument och offentliga diskussioner från FDA (USA läkemedelsverk) avslöjar att FDA vet om att de Covid-l9-vaccin som nu rusas ut på marknaden kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. (Se bilden) Om inte allmänheten görs medveten om deras verkliga effekter och får ett val, strider det mot att ett medicinskt preparat ska vara “säkert och effektivt” och “nödvändigt” samt den medicinska etiska principen om informerat samtycke.

Från FDA hemsida, länk finns nederst på bilden.

4. Ett framhetsat vaccin

I 20 år har industrin försökt få fram vaccin mot SARS men misslyckats pga fram för allt stora problem med autoimmunitet hos försöksdjur. Nu hävdar de att ett ”effektivt vaccin” mot SARS-Cov-19 är framtaget på mindre än ett år. Detta är ett nytt experimentellt RNA-vaccin, baserat på genmodifiering och nanoteknik – och det är medicinsk omoraliskt och oacceptabelt att göra massvaccinering av svenska befolkningen med helt okänt preparat. Vi säger nej till detta.

Det är inte vaccin i dess ursprungliga betydelse – utan en helt nytt experimentellt RNA-vaccin – som ska få våra egna celler att producera Coronaprotein, en främmande substans vars corona spike-antigens är ökända för att framkalla autoimmuna reaktioner. Det är inte ett traditionellt vaccin (försvagad patogen), utan något helt annat. Immunologen Dr Sanna Ehdin kallar detta nya förfarande för ”Genoccin”.

5. Inga säkerhetstester i djurstudier

Detta nya genoccin har inte behövt genomgå annars obligatoriska säkerhets- och toxicitetsanalyser samt påverkan på fertilitet i djurstudier. Detta står även tydligt angivet i Pfizers produktblad för Covid-l9 vaccinet. Dessa studier måste göras – alltid. Läkemedelsindustrin har helt sonika fått dispens – så vi vet INGET om säkerheten eller långtidseffekter för detta nya experimentella genoccin som ska injiceras i oss människor. Det innehåller även den starka kemikalien PEG, polyethylen glykol, som tros ligga bakom de livshotande anafylaktiska showerna hos två sjukhusarbetare i England i gångna veckan. Robert F Kennedy varnade FDA för flera månader sedan om riskerna med PEG i något som ska sprutas i blodet (referens).

Detta går emot Nurnberg koden där det tydligt står att djurförsök ska göras innan man påbörjar försök på människor samt att allt onödigt lidande ska undvikas.

Nurnbergkoden anger också att ett medicinsk produkt som inte genomgått alla försök, inkl fas 4 studier, får inte på något sätt påtvingas människor. Det får endast vara frivilligt att ta. Det vill säga det är inte ok med att påstå att människor ska ha ett “Vaccinpass” för att kunna få resa, delta i konserter eller andra arrangemang. Det stämmer inte med våra mänskliga rättigheter enligt Nurnbergkoden.

6. Långtidsstudier saknas 

Genoccinet har inte heller genomgått långtidsstudier, så vi vet ingenting om dess långtidseffekter på kroppen. Pfizers VD baserar sitt mediauttalande om ”det största medicinska genombrottet på 100 år” på endast 28 dagars studier på ca 40 000 personer, och två injiceringar. Märkligt uttala sig så tvärsäkert baserat på så kort tid, och utan oberoende granskning och upprepning av resultaten. Pfizer har inte gjort säkerhetsstudier och noll kunskap om vad som sker i kroppen efter 3, 6, 12 eller 24 månader. Tvärtom injicerade de även kontrollgruppen efter avslutat försök, så det går inte att få några långtidsresultat av den studien.

Snarare uttrycker många världsledande experter, läkare och forskar nu att vaccinationerna kan leda till sterilitet och att så många som en av tio personer får så allvarliga biverkningar att de dör. Tio procents dödsfall! Dessa effekter kan ofta inte ses förrän efter minst 24 månader. Som immunolog kan jag dra slutsatsen att detta nya RNA-vaccin riskerar att på sikt skapa immunkollaps och svåra autoimmuna reaktioner, och när ditt egna immunförsvar vänder sig mot din kropp kan man dö väldigt fort.

Hur kan vår regering släppa lös ett sådant genoccin utan att kräva säkerhetstester och långtidsstudier?!

7. Har vi verkligen en Covid-l9 pandemi?

Statistiken på antal döda pekar på normalt antal döda under 2020, jämför med de föregående åren på 2000-talet. Det är lite märkligt om utifall vi nu hade en livshotande pandemi i full sving… Räknar man på siffrorna så är inte ens fem procent av antalet avlidna i Sverige under 2020 dog med Cov*d-19! Se fakta nederst. De övriga 95 procenten av dödsfallen, vad gör Regeringen åt dem? Ingen panik för dem uppenbart. Verkar det inte det vara mycket ur proportion?

Stormedia forsätter oförtrutet att blåsa upp faran, rädslan och paniksifforna på “överdödlighet”. Men det är konstruerat, för överlevnaden i SARS-Cov-l9 är minst 99 procent över hela världen. Nu vet vi mer än i våras, och sjuktiden på IVA är halverad. Ingen behöver dö – även för att vi vet att exempelvis höga doser Vitamin D, C och zink motverkar risk bli sjuk och snabbar på läkningen. Det finns mycket vi kan göra – och att fortsätta piska på rädsla är inte lösningen.

Räknar man på dödlighet per dag under puckeln med överdödlighet i mars, så motsvarar det 14 fler döda personer per dag. Detta följdes sedan av underdödlighet från juni till mitten av oktober. Skyddande åtgärder mot influensa är alltid viktigt, och utmärkt att hygiennivån höjts rejält med handtvätt, att man är hemma vid sjukdom och skyddar sig själv och andra. Det behövdes och god hygien skyddar alltid mot infektioner.

 • WHO tog i somras bort beteckningen “Pandemi” och kallade det för ett “globalt utbrott av Cov*d-l9. Men nu kallar WHO åter det för en “pandemi” på sin hemsida, och pandemi betyder infektionssjukdom som är spridd över hela jorden. OBS! Dock säger det ingenting om farlighet och dödlighet, i den av WHO ändrade definitionen från 2010.

8. PCR-testerna inte för diagnos

PCR-test för diagnos av Covid-l9 är inte tillförlitliga för att diagnosticera smittsamhet, anger nu Folkhälsomyndigheten (ref). Detta gäller alla nivåer av testning för det står tydligt att “PCR-tekniken kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret”. Så de säger att testet är värdelöst för diagnos. Det stämmer för det blir 80-90 procent falskt positiva.

Kör labbet över 37 cykler PCR-cykler (WHOs rekommendation är att köra 45 cykler) så plockas en positiv indikation upp – fast inget finns i provet. Det finns NOLL korrelation mellan positivt PCR och förekomst av aktivt virus, virilitetsnivån etc. samt risk att utveckla influensan. Tyvärr har detta PCR-test bidragit till att skapa fantasisiffror som underblåser en ”pandemi”, och samtidigt urholkar det folkets förtroendet för sjukvården.

“Du kan lura alla människor en del av tiden, och vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden.” – Abraham Lincoln

9. Satsa resurserna konstruktivt

Pengarna ska istället läggas på att ge snabba insatser och isolering till de som blir sjuka, särskilt i riskgrupper. Sjukvården kan snabbt vända även en allvarlig infektion idag med den kunskap och forskning som finns. De som blivit långtidssjuka efter Covidinfektion ska också få adekvat hjälp tillbaka, med rätt näring och kost. Det finns mycket vi kan göra, och inte släppa folk i långtidssjukskrivningar när de kan bli hjälpta. 

Det finns idag både forskningsresultat och en enorm kunskap från oerhört många erfarna och utbildade inom Naturmedicinen, Näringsmedicinen och Funktionsmedicinen i Sverige – dags att använda våra svenska skattepengar till detta för snabb återhämtning efter tuff virusinfektion.

10. Stärk svenska folkhälsan – stimulera immunförsvaret

Våra svenska skattepengar ska läggas på att stärka folkhälsan och höja immunförsvaret genom att inspirera och undervisa i hälsofrämjande livsstil. Det ska delas ut gratis kosttillskott i immunstärkande medel (se tidigare debattartikel). Detta kommer kosta en bråkdel av alla miljarderna som nuvarande regering vill lägga på ett helt oprövat och potentiellt mycket farligt experimentvaccin, genoccinet. 

11. Häv alla restriktioner

Det pekar tydligt på färre antal avlidna i år än tidigare år på 2000-talet. Pandemin har ebbat ut, och samtliga av de nuvarande restriktionerna i samhället ska hävas. Det finns ingen som helst motivering att strypa flödet med arbete och pengar i vårt samhälle med en Covid-infektion som är hanterbar och har över 99 procent överlevnad. Det har redan skapat en mängd konkurser och arbetslöshet hos små och mellanföretagare, och det är helt oacceptabelt att en Socialdemokratisk regering fortsätter på denna linjen. Såvida de inte vill skada det egna landet stort.

Stryps flödet av arbete och pengar är det samma som att strypa flödet i en arm med ett starkt åtdraget gummirep, du får inflammation och celldöd, nekros. Armen kommer att självdö och behöva amputeras. Är det detta vi vill ha? Nej, det är dags att gå tillbaka till ett normalt fungerande samhälle med en gång.

 • FAKTA: Totalt antal avlidna i Sverige 2020 den 10 december är ca 89 000 personer – vilket är samma som de senaste tio åren och dödstalen har minskat drastiskt senaste veckorna enligt senaste statistik. (Ref https://www.statista.com/statistics/525353/sweden-number-of-deaths/) Avlidna med Cov*d-19  den 9 mars–14 december var cirka 7 600 personer, tar man bort de 2 800 inom äldrevården som fick självdö endast med smärtstillande morfin är det 4 800 personer. Det innebär att ca fem procent av antalet avlidna i Sverige under 2020 dog med – inte nödvändigtvis av – Cov*d-19!

Var med och skapa en positiv förändring nu – skriv på för att häva detta! Det svenska folket reser sig mot Staten och stormedia och kräver att Regeringen lyssnar på och följer de krav som Svenska folket har.

Nu vänder vi detta kaotiska år 2020 till något positivt, tar med oss lärdomar och satsar för fullt på korrekta metoder inom Sjukvården och på Friskvården: att stärka immunförsvaret, ta Friskmedel och sätta fokus på det friska – så att det kan växa och expandera. Varmt tack för att ni är med och stöttar! 

Skriv på med ditt namn här!

Bakom uppropet står: 

 • Dr Sanna Ehdin, PhD, immunolog, författare och Folkhälsoupplysare
 • Maneka Helleberg, Ordförande World Freedom Alliance, Ordförande Peoples Court, Core member New Earth Project, Initiativtagare till Frihet Sverige
 • Dr Henning Witte, Dr i Juridik
 • Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
 • Mehdi Nodehi – Biokemist (M.Sc.), fd. produktchef för vaccin adjuvans på Isconova, f.d marknadsanalytiker  och konsult på GE healthcare lifesciences.
 • Lisa Palmlöf, Läkare
 • Jan Oleby, Leg Läkare och företrädare för komplementärmedicin
 • Tatjana Persson, Leg. Läkare
 • Annika Dahlqvist, läkare
 • Peter Aspelin, leg läkare, ortomolekylära medicin 
 • Ralph Jarl, Tandläkare
 • Annika Nyberg – Jurist
 • Mikael Nordfors – läkare
 • Marianne Liljeholt – Sjuksköterska
 • Ingemar Ljungqvist, Dr Sc
 • Bertil Wosk, Näringsterapeut
 • Monica Lindgren, reg. Naturläkare (SNLF)
 • Lisa Renberg Nutrition therapist, Secretary for World Freedom Alliance 
 • Ulf Beijerstrand, musiker
 • (fler personer kommer) 

Länkar:

.

“Du kan lura alla människor en del av tiden, och vissa människor hela tiden, men du kan inte lura alla människor hela tiden.” – Abraham Lincoln

.

Fick “svar” från Folkhälsomyndigheten

Huvudfrågan i Dr Sanna Ehdins långa öppna brevet till Statsminister Löfven och Johan Carlson, FHM, var: ”Ni har beslutat köpa in miljontals doser av ett helt nytt, oprövat och icke säkerhetstestat RNA-vaccin mot SARS-cov-19, baserat på genmanipulation och nanoteknologi. Det innebär att gener ska sättas in i våra mänskliga celler för att producera Coronaprotein för all evighet. FDA i USA har konstaterat att detta vaccin kan orsaka ett stort antal livshotande biverkningar, inklusive dödsfall. Vilka är era grunder för att godkänna detta experimentvaccin?

Deras enda svar är standard svar: Tack för ditt mejl. Det finns ännu inte något godkänt vaccin i Sverige, därför går det ännu inte att svara på detaljer kring vaccineringen, det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap än. Vi har information på vår hemsida samt frågor och svar som uppdateras kontinuerligt Vänliga hälsningar, Svarstjänst kring covid-19, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten agerar fegt och ryggradslöst, de tar inget ansvar. Värnar de verkligen om den svenska folkhälsan…?