Detta gör jag genom vägledande coaching via skrift och samtal, energimedicinbehandlingar samt webbkurser.

Kontakt

Tolvmansvägen 17
141 39 Huddinge

agneta@introvert.se
www.introvert.se