Ett aktivt beslut att värna om miljön är viktigt för mig. Några av punkterna i min miljöprofil är:

  • Företaget skall utmana sig Själv och andra i att verka för en stark miljöhänsyn.
  • Registrera transporter inom företaget och välja bort fossildrivna fordon.
  • Utvärderar alltid möjligheten att i första hand köpa in begagnad kontorsutrustning.
  • Årligen klimatkompensera för företagets miljöpåverkan.

Kontakt

Tel: 076-101 16 69
johan@leijonhufvuds.se
www.leijonhufvuds.se