Om betydelsen att göra positiva val – och min tre första råd. Det handlar om var man lägger sitt fokus. För man förstår inte livet bättre för att man studerar döden. Inte heller förstår man vad god hälsa är, genom att studera och kategorisera en massa sjukdomar. Vi får inte bort våld och problem genom att fokusera på dem… För där vi lägger vår energi – det får vi mer av.

När kommer Förändringen?

När folk förstår och applicerar: att det som vi lägger vår energi på – är det vi får mer av.

Kaos skapar mer kaos, och harmoni skapar mer harmoni. Kärlek föder kärlek, för delad energi mångdubblas. För att skapa en bestående positiv förändring behöver vi lägga vår energi på det vi önskar. Det finns inget annat. Vår energi är vår hårdvaluta.

När folk inser att de individuella, dagliga valen är det som avgör framtiden – förändras allt. Vi har redan Makten. Vi äger redan vår Energi.


Mina tre första råd:

  • Gör valet: inse att stilla vardagsglädje – Blissful mind – är ett val, och bestäm dig för att uppleva det så ofta som möjligt. Och välj aktivt bort det som sänker och splittrar din energi. Träna Blissful mind-metoden varje dag.
  • Låt dina Visioner leda dig : skriv ner tre mål med ditt liv och attrahera dem genom att visualisera dem ofta. Det du sänder ut, är det som du attraherar in i ditt liv. Låt dina visioner expandera…
  • Följ inre rösten: var öppen för intuitiv guidning från ditt inre och den högre Kraften (The Source). För den väg Mänskligheten går nu är en ny och otrampad väg…

.

“Om du vill förstå Universum, tänk energi, frekvens och vibration.” – Nikola Tesla, 1900-talets största geni

Einstein fick frågan “Hur känns det att vara 1900-talets största geni?” “Jag vet inte, fråga Nikola Tesla”, svarade Einsten.

Dr Sanna Ehdins blogg