Stimulering av vagusnerven i nacken kan hjälpa till att lindra smärta i samband med PTSD – posttraumatisk stress. Ny forskning från UCSD (februari 2019) visar att deltagare som förbehandlades med icke-invasiv vagusnervstimulering upplevde mindre smärta efter värmestimulans än deltagare som fått fejkad behandling.

För mer info och hjärnscanning, se artikeln.

Vagusnerven är en del av det parasympatiska nervsystemet, som kallas ”lugn- och ro-systemet”. Dess funktion är överlägset viktigast, då den har de mest långtgående effekterna. Vagusnerven når hjärnan, buken (tarmarna, magen), hjärtat, lever, bukspottkörteln, gallblåsan, njuren, urinröret, mjälten, lungorna, reproduktionsorganen (kvinnan), nacken (struphuvud, struphuvud och matstrupe), öron och tunga.

Ordet vagus betyder just ”vandrare”. Den är nära kopplad till både mage och hjärta, och dess huvudfunktionen är att reglera nervsystemet och immunsystemet. Den har en egen ton (puls), vagustonen och ju starkare den är, desto bättre mår vi!

Att aktivera vagusnerven dämpar inflammation, vilket är viktigt eftersom inflammation i kroppen är grogrund för all psykisk och fysisk ohälsa.

3 främsta resultaten vid stimulering av vagusnerven:

1. Dämpad smärtupplevelse. Först överensstämde toppresponsen vid denna stimulering av vagusnerven mot värmestimulans i flera delar av hjärnan som är viktiga för sensorisk och diskriminerande smärtbehandling. Samma effekt erhölls på de känslomässiga smärtcentra. Behandlingen försenade också smärtsvaret i dessa hjärnregioner – för de smärtrelaterade hjärnregionerna aktiverades tio sekunder senare hos deltagare som förbehandlades med vagusnervstimulering än hos fejkbehandlade deltagare.

Annons

2. Minskad svettning. Svettmätningar avslöjade att vagus-nervstimulering förändrade autonoma reaktioner på smärtsam värmestimulans. För deltagare som behandlats med vagus-nervstimulering minskade svettreaktionen över tiden, i motsats till fejkbehandlingsgruppen.

3. Nedreglerad kamprespons (akut stress). De hjärnstamcentra som är kritiska för kamp- eller flykt-responsen dämpas av vagusnervenstimuleringen. Dessa hjärnstamscentra är kända för att kontrollera svettets respons på smärta. Vagus-nervstimulering är en form av neuromodulering, en metod för smärtlindring som även innefattar stimulering av ryggmärg och dorsala rotganglierna (DRG).

.

Hur du själv enkelt stimulera din vagusnerv: vagusnerven främjar en god hälsa.

Annons

Sannas Blogg

Annons