Det framgår av en studie på drygt 73 000 personer i 33 länder, där forskare vid Göteborgs universitet är med och presenterar resultaten. Funktionella mag-tarmsjukdomar är ett samlingsbegrepp för kroniska sjukdomar i mag-tarmsystemet, med svåra symtom men utan tydliga förklaringar eller kopplingar till objektiva fynd från rutinundersökningar.

Studien är den första i en rad på området och publicerad i tidskriften Gastroenterology. Initiativet till att ta fram det omfattande underlaget kommer från grupperingen som ansvarar för gällande internationella diagnoskriterier för funktionella mag-tarmsjukdomar, Romkommittén. Ref: https://sahlgrenska.gu.se/forskning/aktuellt/nyhet//fyra-av-tio-vuxna-i-varlden-har-funktionell-mag-tarmsjukdom.cid1686630


MIn kommentar: Mycket viktigt att detta lyfts, då mag-tarmproblem är ett stort problem i det tysta. Steg ett är att synliggöra problemet, steg två är att aktivt söka lösning för problemet. Positivt är den medicinska forskningens stora intresse för tarmfloran, men kunskapsnivån behöver höjas inom sjukvården generellt.

Tyvärr är det svagt intresse från Skolmedicinens håll av att heller ta reda på de funktionella orsakerna till mag-tarmproblem. Detta måste ändras eftersom 80% av immunförsvaret finns i magtarmregionen. Och idag är ett bra immunförsvar helt nödvändigt. Annars är immunförsvaret upptaget med problem i mag-tarmkanalen…

Förstoppning stort problem

Förstoppning är t ex ett enormt stort problem i det dolda, och vanligast förekommande är det hos hos kvinnor efter menopausen, men finns hos alla idag från barn till de äldsta. En uttänjd och förstorad colon är också vanligt idag, och eftersom coloncancer och rektalcancer ökar stort rekommenderar jag att förebygga genom att fokusera på en väl fungerande tarm. Sjukvården saknar tyvärr lösning annat än bulkmedel eller laxermedel, men söker man sig utanför det finns det gott om lösningar.

Att åtgärdar mag-tarmproblem är något som den flertusenåriga Naturmedicinen – (skolmedicinen kallar den Alternativmedicin) – har mycket kunskaper om och har ägnat mycket tid åt. Funktionsmedicin studerar och åtgärdar också orsaker till magproblemen. Jag beskriver detta mer om det i kommande “Sannas fastebok”. Fasta är bra för de flesta, speciellt periodisk fast varje dygn (16-8 eller 18-6) – för det ger tarmen chans till att rensa ut, reparera och återhämta sig.

Egen hälsa – eget ansvar

Ett första viktigt steg är att ta bort allt socker, vetemjöl, komjölksprodukter processad industrimat, friterat och förstörda oljor ur kosten. För det du äter är näring inte vara för dina egna celler utan alla mikrober och ev parasiter eller patogener (sjukdomsframkallande organismer) i kroppen. För jäsning bäddar för sjukdom… så mata inte jäsningar i din kropp med snabba kolhydrater, inkl dryck som läk, juice och alkohol.

Så lär dig själv om din mage, skaffa kunskap på egen hand, därför att “Egen hälsa – eget ansvar” gäller med än nånsin idag!

Glad tarm – god hälsa! Dr Sanna Ehdin

Läs även:

Dr Sanna Ehdins bloggMage och tarmTarmens hälsa